Tulajdonjog átírás

Tulajdonjog átírás menete

 

Az átíráshoz szükséges dokumentumok:
1. eredeti származási igazolás,
2. tulajdonjog változás átvezetési kérelem, melyet a tenyésztő/k kell kitöltsön/kitöltsenek és aláírjon/aláírjanak.
3. Szövetségi kártya másolata (az új tulajdonosé)
 
4. az eljárási díj befizetésének igazolása
 
A fenti dokumentumokat egyesületünk postázási címére kell elküldeni. A regisztráció elvégzése után -postafordultával-, a származási lapot Egyesületünk visszajuttatja a kutya tulajdonosához.
 
Postacímünk: 8008 Székesfehérvár pf. 44.
 
A tulajdonjog árásának díja (a MEOESZ díjszabása szerint):          MEOESZ  Szövetségi Kártyával 5000 Ft
                                                                                                 
                                                                                                      MEOESZ  Szövetségi Kártya nélkül 10 000 Ft.
 
Egyesületünk számlaszáma: K&H Bank 10402908 50526750 86571005 (számlatulajdonos: SHKME 8000 Szfvár. Szeredy u.48.)
Kérjük, figyeljenek arra a befizetéskor, hogy a banki költséget az Egyesület nem tudja átvállalni!